Presentacions Logotips

Imatges de les presentacions dels seus treballas de l'alumnat del Cicle Formatiu de Grau Superior de Màrqueting i Publicitat de l’IES Caminàs.

Isabel Guillén Tirado

Madalina Elena Picui

Jessica Sillero García

Alberto Cabañero Lax

Lana Marchenko

María Dembilio López

María Caballero Pueyo

Nerea Gil Branchadell