Objectius

L'Associació Antic Professorat i Alumnat de l'IES el Caminàs es planteja com a objectius:

  1. Contribuir a la formació acadèmica i cultural dels alumnes de l'IES El Caminàs de Castelló
  2. Recolzar les iniciatives que plantegen els diferents col·lectius (alumnes, pares i mares, professorat...) de l'IES El Caminàs
  3. Mantindre la vinculació de l'antic professorat i l'alumnat de l'IES El Caminàs amb el centre educatiu