Inscripció a l'Associació

Per poder formar part de l'associació, caldrà ser antic professorat o alumnat de l'IES Caminàs. També s'haurà d'omplir el formulari d'inscripció i formalitzar el pagament de la quota.