Inscripció a l'Associació

Per poder formar part de l'associació, caldrà ser antic professorat o alumnat de l'IES Caminàs. També s'haurà d'omplir el formulari d'inscripció.

*Amb motiu de les restriccions per la COVID 19, l'associació ha suspés el pagament de la quota als socis degut a la cancel·lació de les activitats que generaven despeses.

**suspesa momentáneament amb motiu de la COVID 19**


(document pdf)